قرار بود مناظره محمد علی وکیلی، مدیرمسئول و سردبیر روزنامه اصلاح طلب ابتکار با ستار هدایتخواه، نماینده اصولگرای ادوار هفتم و هشتم مجلس برگزار شود که با ممانعت استانداری اصلاحطلب دولت حقوق دانان مواجه ش که از ترس امنیتی شدن فضا مانع اجرای این برنامه شدند.

سایت مردم استان (ک و ب)؛ هر سال دانشگاه های کشور ۱۶ آذر را به عنوان نماد جنبش دانشجویی گرامی داشته و هجمه برنامه های دانشجویی در این روز از گستردگی و فراوانی بیشتری برخوردار است.

با توجه به شلوغی برنامه های ۱۶آذر، بسیاری از دانشگاه ها برنامه های روز دانشجوی خود را در سه روز ۱۵، ۱۶ و ۱۷ آذر برگزار می‌کنند.

مناظره وکیلی و هدایتخواهدانشگاه های و بخصوص نیز علاوه بر برنامه های ریز و درشتی که برای این روز در نظر گرفته اند، دو برنامه اصلی و مهم خود را به روزهای ۱۶ و ۱۷ آذر ماه اختصاص داده اند.

قرار بود تشکل دانشجویی انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه در روز ۱۶ آذر برنامه بی پرده با مسئولان با حضور نماینده مردم بویراحمد و دنا در مجلس را در این دانشگاه برگزار و فردای آن روز نیز مناظره ، مدیرمسئول و سردبیر روزنامه اصلاح طلب با ، نماینده اصولگرای ادوار هفتم و هشتم مجلس برگزار شود؛

اما استانداری کهگیلویه و بویراحمد امروز و دیروز در جلسات مختلفی مانع برگزاری برنامه روز دوم در دانشگاه شده است.

توجیه این افراد ترس از امنیتی شدن فضای دانشگاه در روز قبل و بعد از ۱۶ آذر ماه است.

این در حالی است که در سال های گذشته روند برگزاری برنامه های به همین منوال بود و هیچ گونه بر دانشگاه ها در این روز حاکم نبود.

 

اما به نظر می رسد در دولتی که در راس آن یک حقوق دان (و نه سرهنگ) قرار دارد و به هیچ وجه نبال امنیتی کردن فضای کشور و دانشگاه ها نیست، اولین روز دانشجو ر این دولت به صورت امنیتی برگزار می شو و در جلساتی با حضور مسئولین استانی در استان های مختلف، جلو اجرای برنامه های روز دانشجو را می گیرند.

 

ترس مسئولین از این است که فضای دانشگاه ها امنیتی شود.

 

البته شاید دلیل دیگری برای ممانعت از برگزاری این برنامه در یک روز بعد از روز دانشجو در دانشگاه یاسوج هم وجود داشته باشد و آن ترس اصلاحطلبان از مناظره وکیلی، روزنامه نگار سرشناس و توانمند استان و کشور، با ستار هدایتخواه به عنوان چهره شناخته شده علمی ، دانشگاهی و سیاسی استان و کشورمان باشد.

 

لازم به ذکر است این برنامه از روز یک شنبه به یک روز بعد منتقل شد تا فضای امنیتی بر آن حاکم نباشد!

گفتنی است مناظره هایت خواه و وکیلی روز دوشنبه بعد از نماز مغرب و عشا در دانشگاه یاسوج برگزار می شود.