نیرومنش در زمینه کمبود نیروی انسانی نیز خاطرنشان کرد: طبق مجوزی که از سازمان بهداشت و درمان دریافت شده بزودی آزمونی برای جذب دو نفر نیروی حراست برگزار خواهد شد.

 نشست پرسش و پاسخ کارکنان واحدهای خدمات و حراست صنعت نفت گچساران با حضور دکتر تندر و مسئولان اداری برگزار شد.

IMG_7887

کارکنان و پرسنل واحد حراست و خدمات در نشستی با حضور دکتر رئیس بهداشت و درمان نفت گچساران، دکتر حمید خالقی رئیس بیمارستان، دکتر رئیس بهداشت و طب صنعتی و رئیس خدمات و پشتیبانی، رئیس خدمات و رئیس حراست برگزار شد.

در این نشست ابتدا رئیس خدمات و رئیس حراست بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران با ارائه گزارش مختصری از فعالیت ها و عملکرد این واحدها از دکتر تندر به منظور برگزاری این نشست تقدیر تشکر داشتند.

دکتر محسن تندر رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران در این جلسه اظهار کرد: ارائه خدمات مطلوب به مراجعه کنندگان یکی از اولویت های مهمی بوده که باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه کارکنان و مجموعه پرسنل بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران باید تمام تلاش خود را برای خدمات رسانی مطلوب به مراجعه کنندگان داشته باشند، ابراز داشت: با بهره گیری از امکانات و تجهیزات موجود در راستای کیفیت بخشی به خدمات بهداشتی و درمانی تلاش کنند.

دکتر تندر با اشاره به اینکه در مسیر ارائه خدمت بدون رضایت خداوند گام برنداشته و نخواهم داشت، یادآور شد: تلاش برای برطرف کردن مشکلات کاری و رفاهی و رضایت پرسنل از مواردی بوده که همواره مورد توجه ویژه قرار دارد.

وی افزود: در این زمینه نظرسنجی های متعدد و مستمری صورت می گیرد و استقبال از دریافت نظرات و پیشنهادات و نیز به کارگیری و اجرایی کردن پیشنهادات کاربردی از دیگر اقداماتی بوده که صورت می گیرد.

دکتر تندر تلاش در راستای کسب رضایت خداوند و برطرف کردن نیازهای کاری و معیشتی کارمندان و ارائه خدمات مطلوب رفاهی به آنان از اهداف مهم و مورد توجه خود بیان کرد.

مسئله اضافه کاری، امنیت بیمارستان، کمبود نیرو و اختصاص امکانات رفاهی به نیروها از مواردی بوده که توسط پرسنل حراست در این جلسه عنوان شد.

منصور نیرومنش رئیس حراست بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران در این زمینه تصریح کرد: اضافه کاری پرداخت شده در دو سال اخیر که مسئولیت حراست را بر عهده دارم، به اندازه ۷ سال گذشته بوده و لازم است تعامل بهتر و بیشتری میان نیروها و مسئولان وجود داشته باشد تا کارها به نحو بهتری صورت گیرد.

وی گفت: در زمینه امنیت بیمارستان نصب دوربین های مداربسته باتوجه به آسیب پذیری بیمارستان که اطراف آن را منازل احاطه کرده است، بکارگیری و فنس و دوربین های مجهز شوند.

نیرومنش در زمینه کمبود نیروی انسانی نیز خاطرنشان کرد: طبق مجوزی که از سازمان بهداشت و درمان دریافت شده بزودی آزمونی برای جذب دو نفر نیروی حراست برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به توزیع و اختصاص امکاناتی از قبیل میز و صندلی برای پرسنل حراست افزود: در مراحل بعدی خرید، اختصاص این امکانات برای رفاه هر چه بیشتر نیروهای حراست در دستور کار قرار دارد.

آینده کاری و نامشخص بودن وضعیت نیروهای پیمانکاری برای تبدیل وضعیت به نیروی قراردادی، افزایش برخی مزایای حقوقی و نیز کمبود پرسنل خدماتی در بخش های مختلف و به ویژه نیروی خدماتی خانم نیز از جمله مشکلات مطرح شده توسط پرسنل خدمات بود.

سجاد کاظمی مسئول واحد خدمات نیز در این زمینه اظهار کرد: باتوجه به تأکیدات دکتر تندر و به منظور افزایش رفاه پرسنل، رایزنی به منظور تأمین نیروی مورد نیاز در بخش ها ادامه دارد.

وی گفت: نیروهای خدمات در ارائه خدمات مطلوب بهداشتی و درمانی به مراجعه کنندگان نقش مهم و مؤثری دارند و لازم است در این زمینه تلاش مضاعفی داشته باشند.
منبع :