منتخبان مردم یاسوج در انتخبات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا معرفی شدند.

سایت مردم استان ( ک و ب): پس از پایان رای گیری مردم شهر در چهارمین دوره شورای شهر و روستا، اسامی نهایی ۱۱ برگزیده شورای شهر و ۵ نفر اعضای علی البدل معرفی شدند.

اسامی و تعداد آرای هر کدام از منتخبین مردم یاسوج به ترتیب آرای کسب شده به شرح زیر می باشند:

شورای شهر یاسوج

شورای شهر یاسوج

 

۱-                 ۱۱۴۴۶ رای

۲-                ۱۰۹۳۱ رای

۳-                   ۱۰۸۴۲ رای

۴-                   ۱۰۶۴۷  رای

۵-                    ۹۳۹۰  رای

۶-                   ۹۲۴۰ رای

۷-            ۹۰۴۵ رای

۸- علی علی پور                     ۹۰۰۱  رای

۹-                 ۸۹۳۸ رای

۱۰-            ۸۶۵۸ رای

۱۱- خدابخش امیری               ۸۶۲۹ رای

 

اسامی اعضای علی البدل:

۱۲- مجید حریری                  ۸۵۸۸ رای

۱۳- یوسفی                         ۸۲۴۸ رای

۱۴- سالم جانی پور              ۸۱۲۳ رای

۱۵- محمدرحیم دهراب پور      ۷۸۵۶ رای

۱۶- کورش قلندری            ۷۸۲۸ رای