رئیس سازمان جهاد کشارزی استان گفت: زمین تحقیقاتی «چم خانی» متعلق به جهاد کشاورزی است که دانشگاه یاسوج درخواست واگذاری آن را داشت و در این زمینه هیچ اختلافی با آن‌ها نداریم.

سایت مردم استان ( ک و ب):سید یعقوب موسوی  در نشست خبری خود یکی از مهم ترین اولویت های سازمان برای را طرح آمایش سرزمینی عنوان کرد و گفت: با توجه به تاثیر فراوان مدیریت و شناخت اقلیم در بخش کشاورزی، سیاسیت سازمان بر این است که نقشه پوشش گیاهی استان را تهیه و بر اساس ان مدیریت علمی امایش سرزمینی را انجام دهیم.

وی سطح زیرکشت گندم دیم و آبی در استان را در سال زراعی جاری به ترتیب ۹۶و۳۰ هزار هکتار عنوان کرد  و گفت: سطح زیرکشت جو دیم و آبی در سال زراعی جاری نیز به ترتیب ۳۵ و سه هزار هکتار  و میزان تولید گندم و جو در استان را در سال زراعی جاری به ترتیب ۱۸۲ و ۶۴ هزار تن در دو بخش دیم و آبی بوده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در پاسخ به خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» مبنی بر اختلاف با بر سر زمین های کشاورزی منطقه ، گفت: زمین های متعلق به مرکز تحقیقات کشاورزی جهاد کشاورزی است که زیر کشت گندم ها و جوهای بذری قرار دارد و در آنجا کار های تحقیقات کشاورزی انجام می گیرد.

وی افزود: با توجه به تحقیقاتی بودن این زمین ها، دانشگاه یاسوج در خواست واگذاری انها را به مجموعه دانشگاه کرد و چون متعلق به مرکز تحقیقاتی ما می باشد مخالفت شد و هیچ اختلافی با دانشگاه یاسوج بر سر این مساله نداریم.

موسوی ادامه داد: خودم دانشگاهی هستم و ارتباط ما با دانشگاه ارتبطا خوبی است و سعی در تقویت این ارتباط و استفاده از ظرفیت اساتید و دانشجویان رشته کشاورزی داریم.

وی به تامین مرغ مورد نیاز استان در ماه رمضان اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در تاریخ استان، حدود ۶۰۰ تن ذخیره مرغ که عمئه ان تولید خود استان است برای ماه رمضان مردم استان ذخیره داریم .