عکس از اسحاق آقایی

آیا پرنده مردنیست - اسحاق آقایی

 

سایت مردم استان (ک و ب): عکس  « آیا پرنده مردنی ست؟» – اثر