آمادگی کانون های فرهنگی هنری مساجد بهمئی جهت اجرای طرح بزرگ اوقات فراغت در سایر مناطق این شهرستان

به گزارش روابط عمومی اسلامی شهرستان بهمئی طرح اوقات فراغت تابستان ۹۳ کانون های فرهنگی هنری مساجد اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان از ابتدای تیرماه ۱۳۹۳ شروع به فعالیت خواهد کرد.

امین درخشان رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان بهمئی گفت: ۵۰ کانون فرهنگی هنری مصوب زیر نظر اداره فرهنگ و ارشاداسلامی بهمئی آمادگی اجرای طرح بزرگ اوقات فراغت کانون های مساجد این شهرستان را خواهند داشت.

وی  گفت:برنامه ریزی لازم جهت هر چه با شکوتر و پربار تر شدن برنامه های اوقات فراغت تابستان امسال در اولویت این اداره و کانون های مساجد می باشد.

امین درخشان رئیس اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان بهمئی گفت: با توجه به اینکه اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان بهمئی و مسئولین کانون های فرهنگی هنری و ائمه جماعات مساجد از تعامل خوبی برخوردار می باشند امیدواریم بتوانیم در این سال که از طرف مقام معظم رهبری مزین شد به نام اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی این طرح را با موفقیت به پایان رسانیم .

منبع : سایت اداره فرهنگ و اسلامی