مدیر آموزش دانشگاه یاسوج با اشاره به تقویم آموزشی سال جدید، آغاز سال تحصیلی این دانشگاه را ۲۳ شهریورماه جاری عنوان کرد.

دانشگاه یاسوجسایت مردم استان (ک و ب): در گفت‌وگو با خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» در ، با اشاره به تقویم آموزشی بیان داشت: سال تحصیلی از ۲۳ شهریورماه جاری آغاز می شود و در سال های آینده نیز روند آغاز سال تحصیلی از شهریور ماه خواهد بود.

وی افزود: به جهت استفاده بیشتر از نیم سال دوم تحصیلی، آغاز کلاس های دانشگاه را به شهریور ماه انتقال دادیم و با این روند امتحانات نیم سال دوم تحصیلی نیز اوایل تیرماه به پایان می رسد.

مدیر زمان انتخاب واحد دانشجویان این دانشگاه را ۱۶ تا ۱۸ شهریورماه عنوان کرد و گفت: کار ثبت نام دانشجویان ورودی جدید نیز ظرف مدت ۴۸ ساعت بعد از اعلام نتایج از سوی سازمان سنجش و آموزش کشور آغاز می شود و بلافاصله در کلاس درس حاضر خواهند شد.

باقری از افزایش یک رشته جدید دانشگاهی به رشته های کارشناسی دانشگاه خبر داد و خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی جدید رشته روان شناسی به رشته های دانشگاهی دانشگاه یاسوج افزوده و در این مقطع دانشجو می پذیرد.