اردوهای غیرقانونی دانشجویی بر خلاف دستورالعمل ابلاغی وزارت علوم، تحت عناوینی از جمله اردوهای علمی در دانشگاه یاسوج و با مجوز رسمی مدیران این دانشگاه کلید خورد.

سایت مردم استان (ک و ب)؛ طی روز های اخیر خبرهایی از به گوش می رسد که بر خلاف آیین نامه های ابلاغی ، روند برگزاری اردو های مختلط در این دانشگاه شروع شده است.

بر اساس این گزارش، طی چند روز اخیر برخی گروه های دانشجویی با عنوان بازدید و یا اردوهای علمی به صورت مختلط اقدام به برگزاری اردو کردند که با حواشی خاص خود نیز همراه بود.

این در حالی است که سیدضیا هاشمی به عنوان و اجتماعی وزارت علوم دو روز پیش در گفت و گو با یکی از خبرگزاری‌ها، اردوهای جمعی دانشجویان را نیازمند صیانت و مراقبت بیشتری دانست و گفت: قشر دانشجوی ما یکی از اخلاقی ترین اقشار جامعه است و فضای دانشگاهی یکی از پاک ترین فضاهای جامعه از نظر اخلاقی، دینی و اجتماعی به شمار می آیند؛ در عین حال هیچ گاه نباید اصرار داشته باشیم سفرهای دانشجویی به شکل مختلط باشد.

همچنین در ماده ۱۱  ابلاغی از  وزارت علوم که بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی تدوین شد، چنین ذکر شده است: برگزاری اردوهای دانشجویی به صورت مختلط مجاز نیست.

این دستورالعمل برگزاری اردوی دانشجویی را با مجوز شورای فرهنگی دانشگاه ممکن می داند و در اهداف برگزاری اردو می نویسد: ایجاد بستر مناسب برای تمرین یک زندگی دسته جمعی منبعث از ارزش های اسلامی و تقویت و تحکیم بنیه اعتقادی و اخلاقی جوانان.