شتابزدگی برای تغییر مدیریت ها در آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد یک آفت است و نمی شود برای این تغییرات عجولانه تصمیم گرفت.

– حسام رحمانی: مدیرکل آموزش و پرورش در پاسخ به این سوال که انتقاد فرهنگیان از تغییرندادن مدیریت های زیرمجموعه شما روزبه روز درحال افزایش است؟ تاکید کرد که تغییرات در آموزش و پرورش استان شتابزده نخواهد بود.

 
” هادی زارع پور ” در گفت و شنود اختصاصی با عصردنا از گچساران گفت: شتابزدگی برای تغییر مدیریت ها در آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد یک آفت است و نمی شود برای این تغییرات عجولانه تصمیم گرفت.
 
وی در با بیان اینکه تغییرات در آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد بدون شک صورت می گیرد ، اظهارداشت: معتقدیم با تدبیر و مطالعه می بایست این تغییرات صورت بگیرد.
 
 مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در پاسخ به این سوال که شنیده می شود برای حوزه معاونت پشتیبانی درصدد هستید از ” آقای یاری ” بهره ببرید اگرچه در این بین از سوی برخی جریان های سیاسی و مجمع نمایندگان استان نیز تحت فشار هستید؟ خاطرنشان کرد: طبیعتا برای برخی تغییرات فشارهایی هست هرچند که همین تغییرات طبیعی است و با رویکرد جدیدی که وجود دارد انتظارات برای تغییرات وجود دارد اما براین باوریم تغییرات باید بسمتی برود که مصالح آموزش و پرورش در آن لحاظ شود و بهتر این است مصداقی درباره حوزه ها صحبت نکنیم.
 
زارع پور ، درمورد ” آقای پورالحسینی ” جایگزین ” مرادی ” مدیر آموزش و پرورش گچساران نیز اظهارنظر نکرد و یادآورشد: روز خاصی برای تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش گچساران مشخص نشده و روی این مورد نیز اظهارنظر نمی کنیم.
 
پایان پیام
 

منبع : عصردنا