وی افزود: حفاظت از عرصه های منابع طبیعی وظیفه ای همگانی است و قشرهای مختلف مردم باید در این راستا بکوشند.

: آتش سوزی جنگل ها و مراتع منطقه شهرستان بویراحمد با تلاش ماموران این اداره کل و نیروی انتظامی مهار شد.

سخنگوی منابع طبیعی   گفت: آتش سوزی جنگل ها و مراتع منطقه سرنجل کل شهرستان بویراحمد با تلاش ماموران این اداره کل و نیروی انتظامی مهار شد.

با بیان‌اینکه با حضور به موقع مأموران اداره‌کل و نیروی انتظامی آتش سوزی مهارشد، اظهارکرد: متاسفانه جنگل‌های کهگیلویه و بویراحمد بر اساس سوء استفاده سودجویان، سهل‌انگاری چوپانان و افراد معتاد در معرض آتش سوزی قرار دارند.

نظری ادامه‌داد:  این آتش سوزی عصر امروز به دلیل سقوط پایه برق و اتصال سیم های آن در این منطقه رخ داد حدود سه هکتار از مراتع و درختان سرنجل کل در آتش سوخت.

وی افزود:  حفاظت از عرصه های منابع طبیعی وظیفه ای همگانی است و قشرهای مختلف مردم باید در این راستا بکوشند.

نظری با بیان اینکه بسیاری از مناطق کهگیلویه و بویراحمد دارای پوشش گیاهی و علوفه خشک است، افزود: مردم استان و گردشگران باید از روشن کردن آتش در این مناطق خوداری کنند.

منبع : عصردنا