پیام سرلشکر جعفری برای شهادت دانشمند برجسته «محسن‌ فخری‌زاده»

https://seraj24.ir/news-details/201477