مأموران حراست دانشگاه یاسوج، ظاهرا به دستور معاون فرهنگی این دانشگاه، مانع برگزاری نشست های مطالعاتی دانشجویان این دانشگاه شده و برنامه آنها را بر هم زدند..

یاسوج۲۴: در با گذشت نزدیک به دو ماه از سال تحصیلی جدید، رو به پایان رفتن نیم سال نخست تحصیلی؛ هنوز برنامه جامع خاصی توسط تشکل های دانشجویی اش برگزار نکرد – به جز برنامه ۱۳ آبان بسیج دانشجویی – و هفته گذشته تشکل های دانشجویی این دانشگاه از رکود فرهنگی و رخوت فعالیت دانشجویی این دانشگاه به دلیل تشکیل نشدن جلسات شورای فرهنگی گلایه کرده و بیانیه صادر کردند.

بُرد اعتراضی بسیج دانشجویی که به مدت دو روز در این دانشگاه در اعرتاض به این فضای رکود دایر بود نیز نتوانست عاملی برای گرم شدن فعالیت های دانشجویی و فرهنگی در دانشگاه شود و شبانه، به این برد حمله شده و مطالب آن را از بین بردند.

دیروز نیز در حرکت عجیبی دیگر از مسئولان دانشگاه یاسوج، جلسه سیر مطالعاتی اسلام ناب که توسط تشکل دانشجویان عدالت خواه این دانشگاه در حال برگزاری بود، به تعطیلی کشانده شد.

بنابر نوشته اعضای این تشکل دانشجویی در شبکه اجتماعیشان، اولین جلسه سیرمطالعاتی با محوریت «جزوه اسلام ناب حضرت امام»، با اخلال نیروهای حراست همراه شد.

در ادامه این متن آمده است:امروز، درحالی که تعدادی از دانشجویان، یکی از کلاس های خالی دانشکده ادبیات را جهت برگزاری حلقه ی «فکری – مطالعاتی» انتخاب کرده بودند، نیروهای حراست با این دلیل که «دستور جلوگیری با درخواست شخص #معاون_فرهنگی دانشگاه انجام گرفته»، اقدام به اخلال و نیمه تمام گذاشتن جلسه کردند.

در پایان این متن این گونه ذکر شد: به نظر میرسد مسئولین فرهنگی، پس از برگزار نکردن جلسات شورای فرهنگی و به تبع آن، لغو برنامه های دانشجویی، از جمع های چند نفره دانشجویان نیز واهمه دارند.

 

به نظر می رسد سیاست کلی دولت در چند ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری، سکون و سکوت در فضای دانشگاه ها باشد تا از انتقاد جنبش دانشجویی در امان باشد.