در ۱۵ کیلومتری شهر یاسوج در مسیر جاده یاسوج به اصفهان، پلی قرار دارد که پایه های وسط  آن چند سال قبل در اثر طغیان رودخانه فرو ریخته و اکنون این پل بدون پایه معلق است.

یاسوج ۲۴: در ۱۵ کیلومتری شهر در مسیر جاده به اصفهان، پلی قرار دارد که پایه های وسط  آن چند سال قبل در اثر طغیان رودخانه فرو ریخته و اکنون این بدون پایه معلق است.

این پل تنها پلی است که شهر توریستی ، روستای ده برافتاب و جاده اصفهان را به یکدیگر وصل می کند. اکنون وضعیت مناسبی ندارد. به گونه ای که شاید یک روز نیز پایه های آن همچون وسط آن ریزش کند و یک فاجعه را به بار بیاورد.

اطراف این پل به دلیل سرسبزی و طبیعتی که دارد، مسافران و گردشگران زیادی را به سمت خود جذب می کند. سرسبزی و رودخانه ای که از زیر آن رد می شود باعث شده افراد زیادی چند دقیقه ای در کنار آن بایستند.

مشاهده می شود که ماشین های زیادی از پل رد می شوند و برخی نیز وقتی به آن می رسند ترجیح می دهند عبور نکنند و دور می زنند. چرا که عبور از آن کار هر راننده ای نیست.

این پل آهنی است و وزن زیادی دارد، وقتی پایه بتنی وسط آن توسط رودخانه شده است شاید یک روز نیز دو پایه ابتدا و انتهای آن نیز بر اثر عبور و مرور زیاد فرو ریزد. انتظار می رود در راستای استحکام سازی این پل قبل از وقوع فاجعه اقدام شود و تبدیل به نوش دارویی پس از مرگ سهراب نشود./ ایل بانو