کارشناس اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: شهرهای لیکک و دهدشت در این استان به دلیل بارش های بالاتر از میانگین بلند مدت از خشکسالی خارج شدند.

به گزارش یاسوج۲۴؛ اظهار داشت:در سال زراعی جاری شهر پس از چهار سال و پس از ۲ سال ترسالی را تجربه می کنند.

وی میزان بارش باران از ابتدای سال جاری تاکنون در شهرهای دهدشت و لیکک را به ترتیب ۵۰۱ و ۴۰۰٫۵ میلیمتر ذکر کرد.

کارشناس اداره کل گفت که در ۱۰ سال گذشته لیکک چهار مرتبه و دهدشت نیز چهار بار ترسالی را تجربه کرده اند.

فرامین بیان کرد: میانگین بلند مدت در دهدشت ۴۸۵٫۱ و در لیکک ۳۸۶٫۹ میلیمتر است.

به گفته وی شهر دوگنبدان نیز با ۳۷۶٫۵ میلیمتر باران در سال زراعی جاری به ترسالی نزدیک شده است.

وی گفت: میزان بارندگی بلند مدت شهر دوگنبدان ۴۲۰ میلیمتر است و در صورت بارش ۴۶ میلیمتر باران این شهر نیز از خارج خواهد شد.

کارشناس اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: شهر دوگنبدان در ۱۰ سال گذشته هشت سال خشکسالی را پشت سرگذاشته است.

وی میزان بارش باران در شهر یاسوج را ۵۱۹٫۴ میلیمتر اعلام کرد و ادامه داد : یاسوج در ۱۰ ساله گذشته تاکنون ترسالی نداشته است.

وی میانگین بلند مدت بارندگی شهر یاسوج ۷۹۱٫۷ میلیمتر عنوان کرد.

فرامین ابراز داشت: امسال ۴۹۰٫۹ میلیمتر باران در باریده است

وی میانگین بلند مدت بارندگی در سی سخت را ۶۷۵٫۱ میلیمتر ذکر کرد.

کارشناس اداره کل هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد افزود: سی سخت در دهه اخیر تنها ۲ سال ترسالی داشته است.