یاسوج ۲۴// مسئول بسیج دانشجویی استان کهگیلویه و بویراحمد در مصاحبه ی اختصاصی عنوان کرد: روستاها از لحاظ فرهنگی فراموش شده و به یک کویر فرهنگی تبدیل شده اند و عدم حضور روحانی مستقر در روستاها یک خلاء مشهود است.

یاسوج ۲۴: مسئول استان کهگیلویه و بویراحمد در مصاحبه ی اختصاصی در پاسخ به زمان برگزاری اردوهای مناطق محروم عنوان کرد: اردوهای از ۱۵ تیرماه شروع و در نیمه اول شهریور به پایان می رسد.

وی افزود: امسال ۲۱ گروه جهادی در ۶۵ روستای استان مستقر و فعالیت خواهند کرد که نیروها از دانشگاه های علوم پزشکی، دانشگاه دولتی یاسوج، آزاد یاسوج، دهدشت، گچساران، فرهنگیان، فنی و حرفه ای، پیام نور و سایر مراکز اموزش عالی حدود ۲۱ دانشگاه و مرکز اموزش عالی مشارکت دارند.

با اشاره به تغییرات محسوس کاری و اجرایی نسبت با سال های گذشته ابراز کرد: تاکید بر کیفیت بخشی و تمرکز بر روی آسیب های ، اجتماعی در روستاها و مشاغل خانوادگی و روستایی است.

ایشان ادامه داد: امسال سعی شده تا گروه ها به صورت تخصصی متناسب با وضعیت روستاها و نیازمندی های از قبا احصاء تشکیل و اعزام شوند، آسیب ها و محرومیت های فرهنگی و اجتماعی بیش از سایر آسیب ها در روستاها خودنمایی می کند.

مهدوی در پایان تصریح کرد: روستاها از لحاظ فرهنگی فراموش شده و به یک کویر فرهنگی تبدیل شده اند و عدم حضور مستقر در روستاها یک خلاء مشهود است.