‌کارشناس هواشناسی از ثبت ۶۶۲.۷ میلیمتر بارش طی سال زراعی ۹۷-۹۸ در شهر یاسوج خبر داد.

به گزارش یاسوج۲۴؛ ولی بهره مند  افزود: همچنین در شهرهای و ، طی سال زراعی جاری ۶۰۶.۱ و ۴۴۷.۱ میلیمتر بارش به ثبت رسیده است.

وی بارش سال زراعی ۹۷-۹۸ دهدشت را ۵۷۷.۶ میلیمتر دانست و بیان کرد: بارش سال زراعی و امام زاده جعفر ۴۹۴.۶ و ۴۴۰.۳ ‌میلیمتر بوده است.

بهره مند افزود: ‌میانگین بازندگی سال زراعی جاری در استان نیز تاکنون ۵۳۸.۱ میلیمتر است.

کارشناس هواشناسی میزان بارندگی مدت مشابه سال گذشته شهرهای یاسوج، سی سخت، دوگنبدان، دهدشت و لیکک را به ترتیب ۹۷.۹، ۱۰۳.۱، ۶۲.۳، ۱۰۲.۴ و ۱۲۱.۸ میلیمتر دانست.

بهره مند تصریح کرد: بارندگی سال زراعی ۹۶-۹۷ شهر یاسوج ۴۲۴.۱ میلیمتر بوده و در شهرهای سی سخت، دوگنبدان، دهدشت و لیکک به ترتیب ۴۸۴، ۱۷۹.۳، ۲۸۳.۴ و ۳۱۱.۱ میلیمتر بارش را شاهد بودیم.

وی افزود: میانگین بارندگی سال زراعی گذشته استان ۳۰۹.۸ میلیمتر به ثبت رسیده است.

 

انتهای پیام/ح