تامین نان یا تغییر نام

در استانی زندگی می کنیم که دغدغه معیشت باعث شده مردم نام خودشان را هم فراموش کنند،مهاجرت چند هزار نفری از استان یقینا به خاطر نام استان نبوده است.خودکشی های پیاپی برای نام استان نیست.

شورای فرهنگ عمومی مصوبه قبلی خود در نام گذاری ورزشگاه شهید فتاحی را عملی کند تا نوبت به تغییر نام استان برسد

شورای فرهنگ عمومی مصوبه قبلی خود در نام گذاری ورزشگاه یاسوج به نام شهید فتاحی را عملی نماید تا نوبت به تغییر نام استان برسد که بدون شک با انتقاد ها و اعتراضاتی جدی روبروست .

بزرگواری: در زمان نمایندگی هم مخالف تغییر نام استان بودم/بیشینه تاریخی استان را نمیگذاریم تغییر دهند

تغییر نام استاد یعنی محو کردن پیشینه تاریخی ملت ما، و اگر هم گچساران و بویراحمد بخواهند نام استان را تغییر بدهند به هیچ عنوان حاضر نخواهیم بود کهگیلویه بزرگ نامش برداشته شود.

استاندار: ممکن است تغییر نام استان همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به رای گذاشته شود

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: تغییر نام استان هم موافق و هم مخالفت دارد که می تواند به همه پرسی گذاشته شود و در کنار صندوق انتخابات ریاست جمهوری و شورای آینده، صندوقی به عنوان تغییر نام استان تعبیه شود…

طاهری بویراحمدی:اگر جرات دارید نام استان را تغییر دهید

امروز مهمترین مشکل این استان ، مدیران ضعیفی هستند که بر گرده ی ملت سوار شده اند ، و به تاخت و تاز خود می پردازند . تغییر نام استان نه یک نیاز است و نه ضرورت دارد.

تغییر نام کهگیلویه و بویراحمد،فرصت، تهدید یا توجیه؟

تغییر نام استان فقط نوعی فرار به جلو است برای توجیه عملکرد و ناتواتی های طراحان موضوع در حوزه مدیریتی که مسئولیت آن راعهده دارهستند.

اعضای شورای شهر یاسوج تغییر نام کهگیلویه و بویراحمد درد مردم استان نیست

نام کهگیلویه و بویراحمد براساس سابقه تاریخی انتخاب شده استهویت تاریخی استان کهگیلویه و بویراحمد نامش استتغییر نام استان “کهگیلویه و بویراحمد” مشکل استان نیست
مردم تصمیم نهایی را برای تغییر نام استان کهگیلویه و بویراحمد بگیرند
محرومیت های کهگیلویه و بویراحمد با تغییر نام حل نمی شوداسم استان کهگیلویه و بویراحمد برای مردم استان مشکلی ندارد

عدل هاشمی: تغییر نام کهگیلویه و بویراحمد دردی از استان درمان نمی‌کند

همه دلسوزان به دو مقوله فرهنگ و اقتصاد بپردازند و فراموش نکنیم که با تغییر نام استان کمکی به توسعه یافتگی و رفع مشکل بیکاری جوانان، حاشیه‌نشینی، طلاق، اعتیاد و … نخواهیم کرد.

بازی سیاسی تغییر نام کهگیلویه و بویراحمد / تغییر نام سرپوشی بر کم کاری مدیران

حسن غفاری، هنرمند برجسته کهگیلویه و بویراحمدی گفت: نام استان یک هویت تاریخی است و کسی نمی‌تواند و اجازه ندارد آن را تغییر دهد.

از سر گیری پروژه تغییر نام استان کهگیلویه و بویراحمد

معاون سیاسی امنیتی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از بررسی تغییر نام استان در شورای فرهنگ عمومی خبر داد…

صفحه 2 از 2 ... 12