مترجم عربی پایی که جا ماند:تعجبم از این بود که راوی نوجوان ۱۴ ساله است

مترجم عربی کتاب «پایی که جا ماند» می‌گوید حین ترجمه این کتاب روزهای زیادی به خاطر بغض و اشک ناشی از تاثیرگذاری صحنه‌های کتاب قادر به ترجمه اثر نبوده و آن را کنار می‌گذاشته است.

من اسیر پایی هستم که جا ماند…

«من فعلا جا مانده‌ام در «پایی که جا ماند»سیدناصر حسینی‌پور،… من اسیر قفسه سینه آن شهیدی هستم که مردک بعثی میله چوبی پرچمش را فرو کرد در قفسه سینه آن شهید که سیدناصراز ترس دل مادر این شهید، حتی اسمش را هم نیاورده در کتاب! شهیدی که حتی اسمش هم در دسترس نیست!

نویسنده هم استانی،کاریکاتور هاشمی رفسنجانی و شلاق

نویسنده هم استانی نوشت: در طراحی سمت راست کاریکاتور، آقای هاشمی رفسنجانی روی مبلی لم داده بود، دستش را جلو آورده بود …