۶۶امین هفته نامه ی استانی جوان منتشر شد+دانلود

یاسوج ۲۴: شصت و ششمین شماره ی هفته نامه ی استانی جوان با ویژه نامه ی «اشک و استقبال مردم استان از کاروان زیر سایه ی خورشید» چاپ شد.