محسن جان تو را چه بنامم، ثنایت نتوانم؟

محسن شهید، در رسایت نمی دانم چه بگویم، در ثنایت نیز مانده ایم، فراتر از کلمه اید و در واژه ها نمی گنجید و بیرون از محدوده ی ستایشید. اما مگر می توان قداست حیات تو را، تقدیس نکنیم و مگر می شود عظمت روح را در وجود تو ببینیم، ولی در مقابلش تعظیم نکنیم؟

سفر محرمانه محسن هاشمی به یاسوج

به گزارش خبرنگار سیاسی مردم استان به نقل از یک منبع آگاه محسن هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی صبح امروز در سفری که به یاسوج داشت از پروژه های عمرانی یکی از دانشگاه های استان بازدید کرد. این منبع آگاه گفت: حضور محسن هاشمی در یاسوج بدون پوشش خبری و رسانه ای شدن صورت […]