با کارگردان فیلم لری «یوزپلنگ» / یوزپلنگ آماده پخش در شبکه نمایش خانگی / شهردار یاسوج تاوان کم کاری های فرهنگی اش را می دهد / جناح سیاسی در استان وجود ندارد

رضا دانشپژوه، کارگردان فیلم بند «یوزپلنگ»، از اماده بودن این فیلم برای انتشار در شبکه خانگی خبر داد و ضمن انتقاد از وضعیت نا معلوم سیاسی در استان، به سیاست های فرهنگی شهردار یاسوج انتقاد کرد…

فیلم سینمایی «یوزپلنگ» در یاسوج جلو دوربین رفت

فیلم سینمایی «یوزپلنگ»، به کارگردانی هنرمند جوان هم استانی، در یاسوج جلو دوربین رفته و پس از سپری شدن مراحل تصویر براداری هم اکنون مراحل تدوین را طی می کند