اسامی نامزدهای احتمالی شورای شهر چرام

با نزدیک شدن به زمان انتخابات شورای شهر افراد متعددی به روش های گوناگون نامزدی احتمالی خود را اعلام می دارندکه در این خصوص اسامی کاندیداهای احتمالی شورای شهر چرام به شرح زیر می باشد.

شورای شهر و شهرداران هم حقوق نگیرند !

اگر بررسی های بیشتری از سایر شهرداری های استان انجام گیرد مشخص خواهد شد که وضعیت سایر شهرهای این استان در پرداخت حقوق کارکنان شهرداری های این شهرها اگر بدتر از این دو شهر نباشد بهتر نیست البته با اندکی تفاوت در زمان !