رخت سفید بر تن دنا +تصاویر

بارش نزولات آسمانی موجب شده تا دنا رخت زمستان به تن کرده و سفیدپوش شود.