شهریه دانشگاه دانشجویان کارشناسی ارشد ۹۶ چقدر است؟+جزئیات

شهریه دانشجویان دانشگاه های مختلف هر ساله یکی از مهم ترین شاخص های یک دانشجو برای ورود به آن دانشگاه است که در این گزارش، شهریه دانشجویان کارشناسی ارشد ۹۶ در جداولی جداگانه آورده شده است.

شهریه مدارس غیردولتی استان اعلام شد

زارع پور گفت:شهریه مراکز زبان خارجه در شهرستان های بهمئی ، لنده ، چرام ، باشت و دنا درسطح مقدماتی به ازای هرساعت آموزشی ۹هزار و ۸۹۰ریال و میانی وپیشرفته ۱۲هزار ۶۵۰ریال است.