۶۶امین هفته نامه ی استانی جوان منتشر شد+دانلود

یاسوج ۲۴: شصت و ششمین شماره ی هفته نامه ی استانی جوان با ویژه نامه ی «اشک و استقبال مردم استان از کاروان زیر سایه ی خورشید» چاپ شد.

۶۶امین شماره هفته نامه جوان استانی چاپ شد+دانلود

یاسوج ۲۴// هفته نامه جوان استان کهگیلویه و بویراحمد شصت و ششمین شماره ی آن چاپ شده است که در این خبر می توانید آن را دریافت نمایید.