تغییر نام های تاریخی، زوال هویت است

لازم است به مدیران گوشزد نماییم که این تغییر نام، علاوه بر گسست و آشفتگی بین نسلی، می تواند باعث محو تدریجی تاریخ سرزمین ما و انقطاع تاریخی آن و در نتیجه موجب بالارفتن حساسیت های قومی و منطقه ای شود که اگر منصفانه بنگریم دستآورد مثبتی ندارد.

دولت انقلابی، دولتی ماندگار

تا زمانی یک دولت و دولتمرد ساده زیست نباشد، نمی‌تواند مبلغ و و مدافع عدالت و خدمت به اقشار محروم باشد و بر مواضع بحق نظام پافشاری کرده و از حقوق‌های نجومی و تبعیضات و الیگارشی پرهیز کند.

فیش های نجومی و عدالت علوی

یکی از عوامل آزار دهنده مردم و دیگر کارکنان شریف و پاک دست، همین تبعیض و بی عدالتی است که اگر به آن پایان داده نشود، مقبولیت مردمی که از مؤثرترین عامل در حدوث و بقای نظام مردم سالاری دینی است دچار آسیب می شود.