معرفی کتاب «اقتصاد مقاومتی؛ درآمدی بر مبانی، سیاست ها و برنامه عمل»

یاسوج// مرکز تحقیقات بسیج دنشگاه امام صادق (ع) در راستای مرجعیت علمی دانشگاه و تحول علوم انسانی اسلامی از اندیشه تا سبک زندگی مشغول به فعالیت پژوهشی عملیاتی است. حوزه این پژوهش ها با نگاه به نظام مسائل انقلاب اسلامی در صدد کشف پاسخ مناسب است…

اقتصاد مقاومتی از نظر دولت یعنی توسعه وابستگی و تضعیف تولید ملی/ درگیری ایران و آمریکا مقابله تمدن هاست

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی در دید دولت یازدهم یعنی توسعه وابستگی و تضعیف تولید ملی، گفت: هر کس تولید ملی را تضعیف کند ضد اقتصاد مقاومتی است.