انحراف وانت بار و کشته شدن یک نفر در تصادف جاده چرام

بر اثر تصادفی که صبح امروز در اطراف شهر چرام رخ داد یک نفر جان خود را از دست داد.