خوش خدمتی پلاک‌قرمزها به خانواده مدیران!

در حالی که استفاده از بیت‌المال از نظر فقهی،قانون و دیدگاه اسلام ممنوع است وجدان برخی از مدیران به راحتی قبح استفاده شخصی از خودروی دولتی را شکسته است.

نهضت مبارزه با حقوق ها نجومی! افشاگری کنید!

باید همه به این نهضت افشاگری بپیوندیم، این آدم ها در هر دولتی باشدفرقی ندارند، این انقلاب و نهضت مبارزه با دزدان چراغ و قانون بدست شروع شده است مردم مستضعف نگذارند

آقای رفسنجانی! حق مردم را از گلوی شما پس می‌گیریم

رئیس اندیشکده یقین هشدار داد: آقای رفسنجانی! مستحضر باشید اگر اموال ملت را به عنوان دارایی شخصی خود معرفی کنید و آن را برای فرزندانتان جا بگذارید؛ ما این حق را از گلوی شما پس می‌گیریم.