دکتر چمن:کسی که مدیریت قبول می کند آمادگی خیلی از ترکشها را باید داشته باشد /دکتر ایلامی: با نمایندگان تعامل برقرار می کنم

کسی که مدیریت قبول می کند آمادگی خیلی از ترکشها را باید داشت، باید عالم باشد در نظام سلامت کسانی را میخواهیم که بتواند خردمندانه و عقلانیت هوشمندانه بحث سلامت ما را مدیریت کند، خلاقیت آی کیوی بالا می خواهد تا بتوان استراتژی و راهبرد مناسب انتخاب کرد، خلاقیت به معنای دور زدن قانون نیست، قدرت جذب منابع یکی از ارکان مدیریت هست، با این سه اصل هرجایی که بودم به طور نسبی موفق بودم.

از «استعداد های برتر و سرآمدان» دانشگاه علوم پزشکی یاسوج تجلیل شد + تصاویر

از سوی بنیاد نخبگان استان، با همکاری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، مراسم تکریم و الگوسازی از مستعدین و سرآمدان این دانشگاه برگزار شد.