تبلیغ علی ابن ابیطالب تبلیغ عنصر هدایت دین اسلام است

آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی در آیین آغاز سال تحصیلی حوزه های علمیه ضمن تبریک میلاد امام هادی (ع) و عید غدیر در جمع طلاب حوزه های علمیه سراسر استان به تشریح واقعه ی غدیر و نقش تبیینی امیراالمؤمنین در دین اسلام پرداخت.

انتصاب افراد ناشایست بزرگترین خیانت است

در این صورت چنین فردی به طور معمول تحت فشارهای گوناگونی درونی وبیرونی قرار خواهد گرفت .زیرا میان شخصیت حقیقی او با شخصیت مقام یامسولیت وی هیچ سنخیتی وجود ندارد. یک سری عوارض روانی ورفتاری در شخص بروز می کندکه فرد را از اخلاق انسانی دور می نماید .