۹ دی و پیچیدگی رفتار سیاسی در ایران

مردم ایران و البته همان هایی هم که ۲۵ خرداد ۸۸ به خیابان آمدند تمام حرکات آقایان را رصد میکردند. بعد از ساختار شکنی های سران فتنه و آشکار شدن ماهیت آن ها این بار دیگر مردم همان بخش از مردم هم که ۲۵ خرداد به خیابان آمده بودند ، مرزبندی جدی خود را با ساختار شکنان نشان دادند لذا روز بروز از تجمعات خیابانی کاسته شد .

مصدق و آتوریته ی معکوس!

مصدق در موارد فراوانی که باید تساهل رفتاری به خرج میداد، برعکس به نوعی اقتدار و تصلب نامشروع تن داد و همین باعث رنجش خاطر دوستان، خوشحالی دشمنان نهضت و تنها ماندن او و در نهایت شکست تاریخی نهضت شد.

من، فرخنده و یک دنیا مهربانی!

مهربانی، مهمان نوازی و سخاوت سه خصلت برجسته ی فرخنده برای من بود. خصال نیکوی او چونان چشمه ی جوشان و فیاضی بود که همیشه از آن سیراب میشدم واقعا بودن در کنار او همه اش درس زندگی بود و این ها را فرخنده با رفتارش به من آموخته بود.

با کدام فهم از روشنفکری مخالفیم؟

روشنفکران علی رغم ژست های ناسیونالیستی خود به شدت با مولفه های هویتی ایرانی نیز مخالفند و بین انسان غربی و ایرانی تفاوت رتبی و ماهوی قائلند. این جماعت همواره به یک خود کم بینی تاریخی دچارند

بهشتی، دغدغه هایش و نامه ای که نخواندیم!

این ماجرا آن قدر برای آن شهید سنگین است که خطاب به امام مینویسد: “امام عزیز، به خدا سوگند تحمل این وضع برای این فرزندتان بس دشوار است که چهره افسرده‏ این‏ها را ببینم و ندای یاللمسلمین آن‏ها را بشنوم و تنها پاسخ این باشد که صبر کنید. من هم صبر می‏کنم و فی العین قذی و فی الحلق …

شریعتی و پروژه تخریب

طی چند سال اخیر یک جریان خاص به صورت مدیریت شده پروژه ی تخریب شریعتی را کلید زده است و اتهام خیانت شریعتی به اسلام قطعا بازی در زمین این جریان و کسانی است که با اصل و اساس اندیشه ی شریعتی و روح انقلابی گری مخالف اند…

چپ و ادعای عدم ورود به فاز مسلحانه پس از انقلاب

الف) حزب توده به عنوان فعالترین گروه چپ در ایران دهی ۲۰ و ۳۰ ب) سازمان چریک های فدایی خلق ایران به عنوان یکی از فعالترین گروه های چپ قائل به مشی مسلحانه در دهه های ۴۰ و ۵۰ الف) سازمان چریک های فدایی خلق همان طور که میدانیم، سازمان های مارکسیستی با رویکرد مسلحانه تا اواسط دهه ی ۵۰ توسط ساواک و رژیم متلاشی شده

تجمع میلیونی زائران اربعین بزرگترین فریادی بیداری بشر امروز

به یقین تجمع میلیونی زائران اربعین بزرگترین فریادی است که میتواند بشریت امروز را از این خواب جهالت و گمراهی نجات دهد.
خواب سنگینی که در اثر سلطه شیطانی رسانه های غربی بر بشریت عارض شده و میرود تا با فریاد اربعین تبدیل به یک بیداری عمومی در کل عالم شود.

آقای رئیس جمهور فراموش کردید که برای گزارش ۱۰۰ روزه آمدید!

ابتدا که پای تلویزیون نشستم کاملا متعجب شدم چرا که رئیس جمهور بدون اینکه گزارش کار ارائه دهدٰ،در نیم ساعت اول فقط علیه دولت قبلی فحاشی(البته فحاشی محترمانه و در قالب آمار و ارقام)میکرد.امری که هیچ نامی جز سیاه نمایی خدمات دولت های گذشته که در واقع خدمات نظام است،نمیتوان بر آن نهاد