از خراســـــــان مددی آمد و بیـــدار شدم – سجاد جبار نژاد

انقلاب دل من رنــــــگ خمینی دارد /// من از این مخمل رنگی ، همه بیزار شدم
گرچــــه با هجر رخش ، باد خزان کشت مرا /// از خراســـــــان مددی آمد و بیـــدار شدم

تنها خبری که هیچوقت تکرار نمی‌شود …

تکلیف تو اما روشن است/ این قصه را تا صبح هم که بگویی ادامه دارد/ فردا روزنامه‌های صبح ورق می‌خورد/ و تو، تنها خبری هستی که هیچوقت تکرار نمی‌شوی.

یه نفر دفتر احساسمه سر پنجره برد – فریدون داوری

یه نفر دفتر احساسمه سر پنجره بوه / آخرین برگ گل یاسمه سر پنجره بوه // یه نفر دوش و تیل سوز مو شوخین زه و ره / نامسلمون تیه ی راسمه سر پنجره بوه

… بای که ت رفتی ( وقتی که تو رفتی) – محسن مظلومی

نونی که چه اومه وسرم بای که ت رفتی / هر روز و هر شو بتــــرم بای که ت رفتی // رفتی دلمـــــــه عقلمه و هوشمه بردی /دیوونه و گیج و پکـــــرم بای که ت رفتی

دختر ایلی ( ددر ایلی) – احمد انصاری فهلیانی

ددر (دختر)ایلی مو نمک گیرتم / کشته ی او تاوه و تش تیرتم // بندم بهسیدی و بندیرتم / کنج دلم جاته اگر دیرتم

پرستو غریب می خونه – سید محمود رادمنش

یکی بود یکی نبود / تو هوای پر دود// تو دل یه کهکشون / هی بگیر هی بکشون

ستاره های دوشنبه …

ستاره های دوشنبه همیبشه بیدارند / ستاره های دوشنبه چقدر بسیارند // پس از تو شاید کارمندهای بسیاری / در این اداره بدون دلیل بی کارند

صفحه 2 از 2 ... 12