گچساران – ایرنا – وزیربهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سال جاری به بیمارستان های دولتی کشور اختصاص یافته است.

سید حسن قاضی زاده هاشمی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این اعتبار برای کاهش دریافت های غیرقانونی به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در نظر گرفته شده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با پرداخت این اعتبار به بیمارستان های دولتی شاهد کاهش تخلفاتی مانند اخذ زیرمیزی و جرایمی نظیر آن باشیم که باعث کم شدن هزینه های درمانی خواهد شد .

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی پرداخت مطالبات پزشکان و واقعی شدن تعرفه خدمات به ویژه در بخش آزمایشگاهی بدون افزایش پرداختی از سوی بیمار را از دیگر برنامه های طرح تحول سلامت در بیمارستان های دولتی ذکر کرد.

قاضی زاده هاشمی بیان کرد: بدون حمایت از ارایه دهندگان خدمات درمانی افزایش ماندگاری پزشکان در مناطق محروم و ارتقای شاخص های خدمات درمانی وجود ندارد.

وی با اشاره به مزایای طرح تحول نظام سلامت ،ارتقای شاخص های سلامت را مهمترین برنامه دولت تدبیر و امید در بخش درمان ذکر کرد.

۷۴۶۱/۵۶۶

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبیر
<a href="mailto:' newsroom@.ir

منبع : خبرگزاری ایرانا