دانش آموزان کهگیلویه و بویراحمدی مقام نخست سه گروه آموزشی کنکور سراسری امسال در منطقه ۳ کشور را از آن خود کردند.

11سایت مردم استان(ک و ب): در کنکور سراسری امسال دانش آموزان موفق شدند در سه گروه آموزشی هنر، زبان خارجه و ریاضی و فیزیک مقام نخست منطقه ۳ کشور را از آن خود کنند.

، دانش آموز دبیرستان فرزانگان   موفق شد در گروه زبان خارجه رتبه اول و درگروه علوم تجربی رتبه چهارم منطقه ۳ کشور را کسب کند.

، هنری جوی هنرستان هنرهای زیبای یاسوج نیز موفق به کسب رتبه نخست  گروه هنر در این منطقه شد.

، دانش آموز دبیرستان فرزانگان یاسوج نیز موفق شد در بین داوطلبان رشته ریاضی و فیزیک در منطقه ۳ رتبه نخست را از آن خود کند.