بخش سوق بیش از ۴۲ روستا ندارد و این روستاها فاصله چندانی با شهر مرکز بخش ندارند اما ۲۷ روستای این بخش هنوز هم از نعمت آب سالم برخوردار نیستند و یا از چشمه و رودخانه و یا با تانکر به آب سالم دسترسی می یابند.

سایت مردم استان (ک وب)؛ شهر یکی از شهرهای است که سابقه تاریخی آن بر هیچ کسی پوشیده نیست.

مرکزیت فرهنگ، هنر و علم، نامی است که سال های سال با سوق عجین شده است.

اما متاسفانه سال های سال است که مورد بی مهری مسئولین در دوره های مختلف قرار گرفته است.

مشکل جاده سوق که بیش از۱۲ کیلومتر طول ندارد سالهاست که قاتل جان مسافران این دیار و مردم شهر سوق شده است.

مشکل آب یکی از مشکلات عدیده ای بود که سالیان سال مردم این شهر و روستاهای اطراف را رنج میداد که به برکت نظام مقدس و انقلاب اسلامی این مشکل برای شهر سوق و برخی از روستا ها برطرف شد.

اما هنوز هستند روستاهایی که از نعمت آب آشامیدنی سالم بی بهره اند و یا از چشمه و رودخانه و یا با تانکر به دسترسی می یابند.

بیش از ۴۲ روستا ندارد و این روستاها فاصله چندانی با شهر مرکز بخش ندارند اما ۲۷ روستای این بخش هنوز هم از نعمت آب سالم برخوردار نیستند.

و مسئولین افتخار می کنند که بعد از ۳ دهه که از انقلاب گذشته تازه بهاین فکر افتادند که ۲۷ روستای این بخش را نیز به نعمت آب برسانند.

رییس آب وفاضلاب روستایی کهگیلویه در گفتگو با ایرنا گفت: ۲۷ روستای بخش سوق از توابع بخش مرکزی این شهرستان با اجرای پروژه آبرسانی از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار خواهند شد.

دیده بان   با اشاره به اینکه آب این روستاها از طریق تانکر تامین می شد افزود: مطالعات اولیه این پروژه انجام ودر حال نقشه برداری از سوی کارشناسان است.

البته باید امیدوار بود با روند بوروکراسی موجود در استان و طول کشیدن سالیانی پروژه های عمرانی در استان، تا سالها و ماه ها منتظر جواب دادن این پروژه خواهیم بود.

قرائتی شبکه توزیع و خط انتقال این طرح را ۸۰ کیلومتر اعلام کرد و گفت: برای بهره برداری از این طرح ۵۶ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: درصورت تامین اعتبار مورد نیاز عملیات اجرایی این پروژه به زودی آغاز خواهد شد.

باید با اظهار تاسف عنوان کرد؛ در صورت عدم تامین بودجه این طرح،  روستا نشینان همچنان باید چشم انتظار بمانند.

و اینجاست که …