یاسوج – ایرنا- مدیر اموز زراعت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه وبویراحمد گفت: بیش از ۱۲ هزار تن انواع کود شیمایی شامل ازته، فسفات وپتاسه در سال زراعی جاری بین کشاورزان این استان توزیع شد.

علی ملک زاده روز دوشنبه درگفت وگو با خبرنگار ایرنا سطح زیرکشت گندم دیم و آبی در سال زراعی را افزون بر ۱۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار اعلام کرد و افزود: ازاین میزان ۲۶ هزار و ۵۰۰ هکتار گندم آبی و ۸۹ هزار هکتار گندم دیم بوده است.

وی میزان سطح زیرکشت جو دیم و آبی در سال زراعی جاری را نیز افزون بر ۳۷ هزار و ۷۰۰ هکتار عنوان کرد.

ملک زاده اظهار کرد: از این میزان سه هزار و ۷۰۰ هکتار جو آبی و ۳۴ هزار هکتار نیز جو دیم بوده است.

مدیرامور زراعت سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه وبویراحمد میزان سطح زیرکشت کلزا در سال زراعی امسال را نیز ۱۳۳ هکتار اعلام کرد.

وی افزود: میزان سطح زیرکشت محصولات زراعی در سال زراعی جاری نسبت به سال گذشته تغییر محسوسی نداشت.

ملک زاده میزان تولید گندم وجو در دو بخش دیم و آبی در سال زراعی ۹۱ را به ترتیب ۱۸۲ و ۶۴ هزار تن عنوان کرد.

۶۷۱/۷۵۳۰

انتهای پیام /*

: ارتباط با سردبیر
<a href="mailto:' newsroom@.net

منبع : خبرگزاری ایرانا