اکبری از جوانان شایسته استان کهگیلویه و بویراحمد ، نویسنده ؛ استاد دانشگاه و از چهره های شاخص جوانان اصلاح طلب کشور ، مشاور امور جوانان استاندار کهگیلویه و بویراحمد (مهندس دوستی) و رئیس مجمع جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد را نیز در کارنامه سیاسی خود دارد.

: رئیس ستاد جوانان اصلاح طلب استان فارس در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ با اکثریت آرا به عضویت هیأت اجرایی جوانان اصلاح طلب کل انتخاب گردید.

به گزارش “عصردنا ” از تهران ، سید “ بویراحمدی ” در این انتخابات ۲۰ نفر از جوانان شاخص اصلاح طلب از سراسر کشور نامزد شده بودند که در نهایت ۹ نفر با رأی جوانان اصلاح طلب کشور به صورت الکترونیکی انتخاب شدند.

اکبری از جوانان شایسته استان ، نویسنده ؛ استاد دانشگاه و از چهره های شاخص جوانان اصلاح طلب کشور ، مشاور امور جوانان استاندار کهگیلویه و بویراحمد (مهندس دوستی) و رئیس مجمع جوانان را نیز در کارنامه سیاسی خود دارد.

“عصر دنا” این انتخاب را به ایشان تبریک عرض می نماید.

منبع : عصردنا