یکی از رئوسای منابع طبیعی و آخیزداری از شناسایی یکی از عوامل آتش سوزی در جنگل ها و مراتع استان خبر داد و گفت:این شخص پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.

یاسوج۲۴:رئیس اداره گفت که عامل و مراتع روستای شوش در این شهرستان شناسایی و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی تحویل داده شد.
روز شنبه به ایرنا گفت:  آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع روستای شوش به دلیل آتش زدن مزارع این فرد ایجاد شد.
وی بیان کرد که بر اساس برآوردهای دقیق کارشناسی امسال بیش از ۲۳ هکتار در چهار آتش سوزی شهرستان باشت در مناطق دره لک پیچاب، کوه لار، روستای شوش و بهره عنا در آتش سوخت.
رئیس اداره و آبخیزداری باشت تصریح کرد که این آمار به غیر از خسارت آتش سوزی در باغ ها و مزارع بوده است.
گرجی ابراز داشت که مهار برخی آتش سوزی‌های امسال به دلیل سنگلاخی، شیب تند و وزش باد چند روز طول می‌کشید که در این حوادث چند نفر از امدادگران منابع طبیعی دچار مصدومیت شدند.
۱۰۵ هزار هکتار جنگل و مرتع در شهرستان باشت وجود دارد که ۱۸ هزار هکتار آن مرتع است.
شهرستان ۲۱ هزار نفری باشت در ۱۱۰ کیلومتری یاسوج مرکز استان واقع شده است.

در قانون حفاظت از جنگل‌ها و مراتع برای هر هکتار آتش سوزی مرتع حبس بین ۳ تا ۱۰ سال و جریمه مالی ۲۰۰ میلیون ریال و برای هر هکتار جنگل ۲۵۰ میلیون ریال جریمه آتش سوزی پیش بینی شده است.