فرمانده سپاه بهمئی در نشست گارگاهی ازدیاد یا کنترل جمعیت وآثاروبرکات فرزند بیشتردرحسینیه سپاه ناحیه بهمئی یکی از دغدغه های رهبری را وضعیت جمعیت عنوان کرد .

فرمانده سپاه ناحیه ، امروز صبح در دراین نشست اظهارداشت:ماه بهمن ماه پیروزی خون برشمشیراست وایام دهه فجرایامی است که ملت ما باافتخار مقابل استکبا رورژیم پهلوی ودشمان داخلی وخارجی مقابه کرد وبرآنان پیروزشد.

امید علی شریعت نیا افزود: امروزه خیلی ازکشورهای همسایه انقلاب  می کننداما انقلاب آنان با انقلاب ما تفاوت های زیادی دارد،باوجوداینکه این کشورها با سلاح وتجهیزات کامل به جنگ می روند اما مردم ما با دست خالی وبا سلاح ایمان به مصاف دشمن رفتند.

وی گفت: انقلاب ما حرکتی بودکه خداوند متعال،وامام زمان (عج )،ورهبری آگاه حضرت امام (ره) آن را هدایت  کرد تا به ثمرنشست.

فرماندهی سپاه بهمئی اذعان کرد: قریب۲سال است که یکی ازدغدغه های مقام معظم رهبری روی چندمسئله هست که یکی ازآنان ازدیاد جمعیت است که برافزایش جمعیت تأکید دارد.

شریعت نیا تصریح کرد: طبق نظرکارشناسان آمار سالمندی ایران تا سال ۱۳۹۵جمعت بالای ۶۵سال کشورما به۱۲میلیون نفرمی رسد واین سبب می شودباتوجه به نبود نیروی جوان وکارآمد ازتوانمندی کشورکاسته شود.

رئیس نیز در این نشست یکی ازدغدغه های رهبری امروزه کاهش جمیت واینکه جمعیت کشورروبه پیری هست رابیان کرد.

به عوامل وافزایش سن ازدواج اشاره کرد: عواملی ازجمله، عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، عوامل اجتماعی مانندافزایش جرایم وآسیب های اجتماعی درخانواده ها بی بندباری ها،ر وابط سرد بین خانواده ها وطلاق اشاره کرد.

مومنی گفت: عوامل اقتصادی وهزینه های بالا،مسکن،تهیه جهیزیه های بالا، بیکاری و نبود شغل نامناسب را نیز از دیگر عوامل افزایش سن ازدواج دانست.

وی افزود: متروک شدن ارزش های دینی ومعنوی ونفوذفرهنگ های غلط وآرمان گرایی جوانان که میخواهند بهترین راداشته باشندرانیزیادآورشدوگفت بایدهد ف ازازدواج رسیدن به قرب الهی باشد.

رئیس شورای شهرلیکک دربخش دیگری به راهبرد های برای ازدواج نیزاشاراتی کرده است. کاهش هزینه های بالا، داشتن تقوای الهی برای انتخاب، گسترش فرهنگ حجابو پرداخت وام های قرض الحسنه به جوانان برای ازدواج دانست.

 

منبع : پایگاه اطلاع رسانی سپاح فتح