یک استکان چای داغ – از اسحاق آقایی

یک استکان چای داغ - اسحاق آقایی

– اسحاق آقایی

سایت مردم استان (ک و ب): یک استکان چای داغ -عکسی از  اسحاق آقایی خوش قریحه کهگیلویه  و بویراحمد