با حضور مسئولان ارشد آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد، اردشیر یاری با حکم هادی زارع پور جایگزین سید عبدالصالح صمدی نسب شد.

با حضور مسئولان ارشد استان ، اردشیر یاری با حکم هادی زارع پور جایگزین سید عبدالصالح صمدی نسب شد.
به گزارش ؛  آئین تودیع و معارفه معاون قبلی و جدید آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد که با حضور کارکنان آموزش وپرورش وجمعی از فرهنگیان درسالن شهید مطهری آموزش وپرورش کهگیلویه وبویراحمد برگزار شد، اردشیریاری به عنوان معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش استان معرفی و ازخدمات سیدعبدالصالح صمدی نسب تقدیر شد.
مدیرکل آموزش وپرورش استان در این آئین گفت: مسئولیت‌ها امانت‌هایی الهی برگردن انسانها هستند و انسانهای که از این فرصت برای خدمت به بندگان خدا بهره برده‌اند سعادتمند می‌شوند.
هادی زارع‌پور گفت: امانت‌ها هم دراین دنیا وهم درآخرت باعث مأخذه وسئوال می‌شوند وباید برای آنان پاسخگو بود.
مسئول ارشد آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد افزود: مدیریت امانتی است که از یک فرد به فرد دیگر انتقال می یابد وجنس این رفتن وآمدنها بعلت وظیفه سنگین عرصه تعلیم وتربیت،درآموزش وپرورش متفاوت است.
هادی زارع پور بیان کرد: مسئولیتها ابزار خدمت هستند ودرصورتی مفیدند که ما رابه اهداف عالی نظام برسانند.
وی گفت:آقای صمدی نسب باصداقت ومجدانه فعالیت کردند وامیدوارم آقای یاری باتوانمندیهای خود بتوانند این خدمت را ادامه وموفق شوند.
معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی سابق آموزش وپرورش استان نیز در این آئین گفت:مسیرزندگی انسان تودیع ومعارفه است چراکه مسئولیتهایی به انسانها سپرده می شود واحکام دینی دستورالعملهای این مسئولیتهاکه همه باید به آن گردن نهیم.
سیدعبدالصالح صمدی نسب ادامه داد: بنابراین تودیع ومعارفه امری طبیعی است وهم اکنون دولتی باشعار وسلیقه خاص مسئولیت رابه عهده گرفته وضرورت دارد تیم جدیدی از سلیقه های متناسب باآن امور رابه دست بگیرد.
وی تصریح کرد:درنظام مقدس جمهوری اسلامی همه پایبند به یک اصول هستیم ولی دربعضی شیوه ها وسلیقه ها متفاوت عمل می کنیم واین امری طبیعی است.

معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی سابق آموزش وپرورش استان گفت:انجام آزمون استخدامی برای پذیرش ۸۰۰نفر – استخدام حق التدریس – تعیین تکلیف نیروهای کارمعین- ساماندهی نیروی انسانی- پرداخت بخشی از مطالبات فرهنگیان استان- تهیه وتنظیم اسناد مالی مطالبات مناطق محروم که آماده پرداخت است ازمهمترین فعالیتهای دوران کاری خود عنوان کرد.

وی افزود:برای ساماندهی فضاهای آموزشی نخستین بار کمیته فضاهای آموزشی تشکیل ومدارس نوساز بابررسی نیاز وتوجیه جمعیتی ساخته می شوند.

صمدی نسب اظهارکرد:دوستانی که منصوب می شوند انشاءالله به همت تمام فعالیتها را ادامه می دهند وتوفیق دولت رهبری وجمهوری اسلامی است.

معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی جدید آموزش وپرورش استان گفت: افتخار مامعلم بودن ماست وهدف ما خدمت به مردم است.

اردشیر یاری گفت:مدیریت درحقیقت حکومت بردلها وروح وجان انسانهاست.

وی گفت: درمدیریت ارزشمند وپذیرفته شده درعین قدرت مدیر در دلها نفوذ دارد واین مهم مستلزم وحدت وهمدلی وتبادل افکار وتجربه است.

معاون توسعه مدیریت وپشتیبانی آموزش وپرورش استان گفت:اعتدال درامور یک ضرورت است وریشه درمبانی دین مبین اسلام است.

یاری اظهار امیدواری کرد : بامشارکت وهمکاری فرهنگیان بتوانیم قدمهای مثبتی درآموزش وپرورش برداریم.

اردشیر یاری سابقه تدریس- مدیریت در۳دوره تحصیلی- کارشناس امتحانات- کارشناس ضمن خدمت- کارشناس آموزش- کارشناس تحقیقات- مسئول واحد رایانه- مسئول ستاد تغذیه ومعاونت آموزش عمومی وتربیتی آموزش وپرورش درباشت وگچساران رادرکارنامه خود دارد واز یادگاران دوران دفاع مقدس است.

به گزارش کبنانیوز؛ طی حکمی از سوی هادی زارع پور مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد، اردشیر یاری به سمت معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی این اداره کل منصوب و از خدمات صمدی نسب تجلیل شد.

منبع : کبنانیوز