سرپرست آموزش و پرورش استان از اعضای سابق شورای مرکزیحزب اعتماد ملی انتخاب شد.

سایت مردم استان (ک و ب)؛  با حکم وزیر ، مدیرکل جدید استان منصوب شد.

یک منبع آگاه از انتصاب  “” به عنوان مدیرکل جدید آموزش و پروش استان کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: سه گزینه برای مدیر کلی آموزش و پرورش استان مصاحبه داده بودند اظهار کرد: آقایان ، پادیاب و دکتر نظری گزینه های پیشنهادی برای این مسئولیت بودند.

وی افزود:پس از بررسی های بعمل آمده از سوی وزارتخانه و تعامل با نمایندگان استان هادی به عنوان گزینه نهایی به عنوان استان کهگیلویه و بویراحمد معرفی شد.

گفتنی است “زارع پور” مدیریت آموزش و پرورش شهرستان در دوران را عهده دار بوده است.

شایان ذکر است وی عضو شورای مرکزی حزب بوده است.

مراسم تودیع و معارفه مدیر کل سابق و جدید آموزش و پرورش استان روز سه شنبه۲۱ آبان ۹۲ برگزار خواهد شد.