سرویس عکس سایت مردم استان (ک و ب)؛

سایت مردم استان، این هفته نیز عکس های خبری رسانه های مختلف کشور را بررسی و برترین عکس ها را انتخاب و در قالب یک بسته کامل تحت عنوان «گلچین تصاویر ایران در هفته ای که گذشت» در اختیار مخاطبین قرار می دهد.

سایت مردم استان به عنوان چهارمین شماره این بسته تصویری، بخش اول تصاویر برتر خبری از شنبه ۲۱ تا جمعه ۲۷ دی ماه را به نمایش می گذارد.

بخش دوم و پایانی چهارمین بسته تصویری، از اینجا قابل دسترسی است.

سرویس عکس سایت مردم استان منتظر پیشنهادات شماست.