به گزارش این پایگاه خبری، مجمع قاریان شهرستان بویراحمد در طی جلساتی که هر هفته در یکی از حسینیه های یاسوج برگزار می شود، امشب پس از نماز مغرب و عشاء پس از گذراندن جلسات زیادی که آغاز آن از تابستان بوده است، محفلی را برپا کردند.

یاسوج ۲۴: به گزارش این پایگاه خبری، مجمع قاریان شهرستان بویراحمد در طی جلساتی که هر هفته در یکی از حسینیه های یاسوج برگزار می شود، امشب پس از نماز مغرب و عشاء پس از گذراندن جلسات زیادی که آغاز آن از تابستان بوده است، محفلی را برپا کردند.

این محفل هر هفته رأس ساعت ۱۸:۴۵ در حسینیه علی اکبر واقع در خیابان امامت ۹ برگزار می گردد. در این جلسه غالبا قاریان ممتاز شهرستان به گرد هم آمده و در جهت پیشرفت سطح تلاوت و استفاده از نظرات دیگر اعضای حاضر در جلسه به تلاوت قرآن می پردازند.

برخی از این جلسات با حضور خانواده های قرآن دوست برگزار می شد و استقبال به نسبت مطلوبی از جلسات می شد

این جلسه تا ساعت ۲۰ ادامه داشته و نزدیک به ۴ قاری چه به صورت و چه به صورت تلاوت خواهند کرد که پس از هر تلاوتی، جمع در حضور استاد مربوطه به نقد تلاوت خواهند پرداخت.

این جلسات هر هفته ادامه داشته و مجمع قاریان شهرستان بویراحمد از تمامی قرآن دوستان و علاقه مندان به کلام وحی برای حضور در این جلسات دعوت به عمل آورده است.

 

مجمع قاریان شهرستان بویراحمد, یاسوج 24 مجمع قاریان شهرستان بویراحمد, یاسوج 24 مجمع قاریان شهرستان بویراحمد, یاسوج 24 مجمع قاریان شهرستان بویراحمد, یاسوج 24