در واپسین روزهای پاییز ۹۴ با بارش دومین برف امسال ،شهر سی سخت مرکز شهرستان دنا سفید پوش شد.

به گزارش به نقل از سفیر دنا شب گذشته بعد از دومین در شهر سی سخت مرکز شهرستان دنا این شهر جامه ی سفید زمستانی بر تن کرد و سی سخت حال و هوای زمستانی به خود گرفت.