گزارش تصویری انتخاب کتاب سال کهگیلویه و بویراحمد

سایت مرم استان (ک و ب)؛ استان در بخش های مختلف.

 

 

 

خبر مرتبط:

کوچ کوچ کی عطا کتاب سالهای استان شد / مراسم انتخاب سال بعد از ۳۶ سال برگزار شد