یاسوج۲۴ – روستای سیلاب و کلوار یکی از مجموعه روستاهای محروم استان و کشور می باشد که مردمانش سالیان دراز به دور از چشم مسئولین در محرومیت زندگی می کردند، مستند من سیلاب و کلوارم به کارگردانی و با نگاه ویژه به دو مقوله محرومیت در سیلاب و کلوار و حقوقهای نجومی مسئولین رده بالای دولتی ساخته شده است.

 

سیلاب و کلوار

 

 

سیلاب کلوار

 

 

1 2 3 4

5

 

a1

 

a2

 

a3

 

a4

 

a5

سیلاب کلوار

عکس :