گاز مدرسه لنده قطع است/ دانش آموزان به مدرسه نیامدندگاز دبیرستان شهید چمران و علامه لنده با ۳۰۰ دانش آموز قطع گردیده است.

گاز دبیرستان شهید چمران و علامه لنده با ۳۰۰ دانش آموز قطع گردیده است.

به گزارش خبرنگار کبنانیوز از لنده؛ مدیر مدرسه دبیرستان شهید چمران در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی کبنانیوز، اظهارکرد: گاز دبیرستان شهید چمران و علامه حلی لنده به مدت ۳ روز قطع است.

سیف اله ربانی در ادامه افزود: اداره شرکت گاز شهر لنده کنتور گاز این مدرسه را با خود برده است، البته نه به دلیل بدهی بلکه به گفته مسئولین شرکت گاز مدرسه شهید چمران و علامه حلی پرونده انشعاب گاز در این اداره ندارد.

مدیر مدرسه دبیرستان شهید چمران بیان کرد: امروز دانش آموزان این دبیرستان  به دلیل سردی هوا سر کلاس درس حاضر نشدند.

 

منبع : کبنا نیوز