به مناسبت سی و پنجمین بهار انقلاب اسلامی کیک انقلاب در دبیرستان پسرانه شهید همت گچساران بریده شد.

به مناسبت سی و پنجمین بهار انقلاب اسلامی بریده شد

کیک ۳۵ سالگی انقلاب در گچساران

به مناسبت سی و پنجمین بهار انقلاب اسلامی کیک انقلاب در دبیرستان پسرانه شهید همت گچساران بریده شد.

به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی سپاه فتح، مدیرآموزش و پرورش شهرستان گچساران صبح امروز در حاشیه این مراسم به نقش بی بدیل دانش آموزان در پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: نقش دانش آموزان در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی در سالهای نخست انقلاب بسیار مشهود است.

ظهیرالدین پورالحسینی افزود: قشر دانش آموز و جوان در هر جامعهای به لحاظ برخورداری از توان، انرژی و استعدادهای فراوان قادر خواهد بود نقش موثری در آینده آن جامعه ایفاکند.

مدیرآموزش و پرورش گچساران ادامه داد: دانش آموزان در هر جامعهای،سرمایه اصلی آن جامعهمحسوب میشوند که امکان رشد و بالندگی در موضوعات مختلف را در عرصه های گوناگونی محقق می کنند.

پورالحسینی با اذعان به اینکه دانش آموزان سهم بزرگی ازتحولات و پیشرفتهای کشور را بر عهده دارند ،تصریح کرد:امروزه شاهد حضور دانش آموزان در عرصههای مختلف از شکلگیری انقلاب گرفته تا پیروزی آن و پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده و هستیم.

وی بیان داشت:استمرار و بقای هر جامعه مستلزم آن است که مجموعه باورها، ارزش ها، رفتارها، دانش ها و مهارت های آن به نسل های جدید انتقال یابد.

در ادامه مدیر آموزش و پرورش گچساران یادآورشد:پاسداری از ارزش های اسلامی و دستاوردهای انقلاب، برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین عملکرد عوامل تربیتی، توجه جدی به نقش معلمان در فعالیت های تربیتی و توجه به نقش دانش آموزان در فعالیت های تربیتی از جمله اهداف آموزش وپرورش است.

گفتنی ست کیک انقلاب به مناسبت سی و پنجمین بهار انقلاب اسلامی در دبیرستان پسرانه شهید همت توسط یکی از دانش آموزان این دبیرستان بریده شد.

خواندن سرودهای دوران انقلاب توسط دانش آموزان از دیگر برنامه های این مراسم بود.

انتهای خبر/

منبع : پایگاه اطلاع رسانی سپاح فتح